Lyssna på sidan Lyssna

Kristeam, krishantering

Om en stor olycka eller katastrof sker i Sollefteå kommun eller om medborgare i kommunen är med i stora olyckor eller katastrofer på annat håll i världen kan POSOM gruppen sammankallas av Sollefteå kommuns krisledningsgrupp.

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Gruppens uppgift är att stötta drabbade och deras anhöriga.

I gruppen ingår representanter för:

  • socialtjänst
  • skola
  • polis
  • landstinget
  • kyrkan

Sjukvården tar hand om de medborgare som blivit fysiskt skadade i en stor olycka eller katastrof.

POSOM stöttar medborgare som behöver stöd i sin oro och sorg.

Kontakt