Akuta psykiska problem

Om du, eller någon nära anhörig, drabbas av akuta psykiska problem kan du vända dig till psykatriska akutteamet, hälsocentralen, sjukvårdsrådgivningen eller akutmottagningen. Är du barn och ungdom vänder du dig till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)

Mobil verksamhet​

Sollefteå: Psykiatriska akutteamet i Sollefteå har telefonnummer 0620 - 197 40.

Kramfors: Psykatriska akutteamet i Kramfors har telefonnummer 0612 - 860 89.

De finns tillgänglig mellan 09:00 - 21:00 på vardagar och 10:00 - 21:00 på helger.

Hälsocentralen

I Sollefteå kommun finns tre hälsocentraler som drivs av landstinget Västernorrland;

  • Ramsele
  • Junsele
  • Sollefteå

Hälsocentralen har en bred och samlad kompetens där bland annat distriktsläkare, distriktssköterskor, kurator och psykolog arbetar. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Sjukvårdsrådgivning

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon.

De går att nå dygnet runt för en bedömning.

Där får du prata med en sjuksköterska som lotsar dig vidare.

På deras webbplats finns fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård och deras telefonnummer är 1177.

Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen BUP

BUP- mottagningen är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer.

Du kan ringa dagtid. Telefonnummer: 0620 - 192 74.

Mottagning finns i Sollefteå och Kramfors.

Efter kontorstid vänder du dig till akutmottagningen eller sjukvårdsrådgivningen.