Ekonomi och budget

Här kan du läsa mer om kommunens ekonomi och verksamhet. Vi lägger varje månad ut en uppföljning av det ekonomiska läget samt verksamheterna. Utöver det lägger vi även ut bland annat delårsrapporter och årsredovisningar för Sollefteå kommun.

Alla leverantörer kan även hitta information om faktureringsadresser och elektroniska fakturor.