Lyssna på sidan Lyssna

Brandskyddskontroll

Ansvarig myndighet för sotning och brandskyddskontroll i Sollefteå kommun är Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. Utförandet görs av Sollefteå Sotningsdistrikt AB.

Hitta fel och brister i god tid

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos en anläggning som kan leda till brand. Kontrollanten ska även uppmärksamma andra olycksrisker än bränder.

Anläggningarna kontrolleras utifrån hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Sota din fastighet själv

Som fastighetsägare har du möjlighet att ansöka hos räddningstjänsten om att själv få sköta sotningen av din fastighet. Sotningen ska genomförs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten omfattar endast sotningsmomentet, alltså inte några kontroller.