Lyssna på sidan Lyssna

Brandsäkerhet i hemmet

En brandvarnare

De flesta olyckor som orsakas av brand sker i hemmet eller på fritiden. Genom enkla rekommendationer från Brandskyddsföreningen kan du öka din egen och andras säkerhet.

Om det brinner i ditt hem

Har du konstaterat att det brinner och du inte kan släcka branden ska du ta dig ut så fort som möjligt.

Åk inte hiss!

Kom ihåg att aldrig använda hiss vid brand.

Stäng dörrar!

Stäng dörrar efter dig eftersom det fördröjer spridningen av branden.

Varna andra och ring 112.

Om det brinner på annan plats i ett flerbostadshus

Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus.

Stanna kvar i lägenheten och ring 112.

En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i 30 minuter.

Brandvarnare kan rädda ditt liv​

Tänk på att brandvarnare bör finnas på varje våningsplan och att de ska vara placerade i taket. En brandvarnare täcker cirka 60 kvadratmeter.

Testa brandvarnaren

Är boytan större bör du ha flera brandvarnare. Testa brandvarnaren regelbundet så att du vet att den fungerar. När en brandvarnare är tio år gammal är det dags att byta ut den mot en ny.

Ha en brandsläckare hemma

Ofta kan du släcka små bränder med hjälp av vatten eller kvävning. En rekommendation är att även ha en brandsläckare i hemmet och förvara den lättåtkomligt.