Lyssna på sidan Lyssna

Skola

Här finns information om alla skolor i Sollefteå kommun.

Grundskola

Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Alla barn är garanterade en plats i en kommunal skola, och har rätt till en plats i en skola nära hemmet. Du som förälder kan välja att låta ditt barn gå i en annan av kommunens skolor, förutsatt att det finns plats. Detta gäller både kommunens egna skolor och de fristående skolorna.

På Skolverkets hemsida finns mer information om grundskolan.

Gymnasium

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasieskolan består av olika typer av program:

  • 18 nationella program som pågår under 3 år. De är indelade i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och examensarbete.
  • Fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.
  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
  • Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.
  • Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen.Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen.
  • De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier

Högskola och universitet

Sveriges högskolor och universitet erbjuder varje termin en rad spännande kurser och program. Du kan läsa allt från en kurs i företagsekonomi till ett helt program om elkraft.

Sidorna www.studera.nu och www.antagning.se är perfekta för att botanisera bland alla kurser och program som går att söka. Du hittar också information om hur du anmäler dig och viktiga datum att hålla reda på, t.ex. sista ansöknings- och kompletteringsdagar.

Under rubriken "Studera på distans" hittar du även mer information om hur det är att studera på distans. Där kan du även få lite bra tips i studieteknik. Under rubriken "Reveljen - din studieplats" finns information om vad Reveljen kan göra för dig som som är högskolestuderande, till exempel bokning av av grupprum samt möjligheter att skriva din tenta i Sollefteå.

Svenska som andra språk

Barn och ungdomar som kommer till Sverige från ett annat land saknar oftast kunskaper i svenska. Det är viktigt att de snabbt lär sig språket och får en förståelse för sin nya omvärld och dess kultur. Att tala och skriva svenska är viktigt för deras fortsatta liv i Sverige.

Ämnet Svenska som andraspråk undervisar nyanlända elever i det svenska språket och kulturen. Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva det svenska språket. Eleverna ska lära sig svenska på samma nivå som elever med svenska som modersmål.

På Vallaskolan i Sollefteå finns det en internationell klass för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Där läser nyanlända elever framför allt Svenska som andraspråk och matematik.

Alla elever börjar inte i den internationella klassen på Vallaskolan.
En del placeras direkt i en vanlig klass på sin ordinarie skola, och får istället undervisning i svenska som andraspråk några lektioner i veckan.

Elever från förskoleklass till årskurs 3 går i sin ordinarie klass med stöd i svenska språket.