Lyssna på sidan Lyssna

Komvux i svenska för invandrare - sfi

Som ny i Sverige är komvux i svenska för invandrare (sfi) din väg in i det svenska samhället. På sfi får du stöd och hjälp av kunniga lärare i arbetet med att lära dig det svenska språket.

Studera på sfi

Sfi riktar sig till vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska. För att få studera på sfi måste du:

  • Vara folkbokförd i Sollefteå kommun
  • Vara vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16)
  • sakna sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar att ge

Studierna är fördelade på 15 timmar i veckan, måndag-fredag. Undervisningen och litteraturen är kostnadsfri.

Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktar skolan det som ett kursavbrott.

Ansökan

Ansök till sfi genom att fylla i blanketten som du skickar eller lämnar in till oss. Om du behöver hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare, syv-reveljen@utb.solleftea.se.

Ansökningsblankett SFI Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Samhällsorienteringen är för dig som:

  • är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan
  • eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 13.)

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

  • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare

Särskild prövning sfi

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från komvux i svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även dig som tidigare har fått ett icke godkänt betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Prövning genomförs vid vissa fastställda datum under året och för vissa kurser. Du kan läsa mer om prövning här nedanför.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. På Reveljen erbjuder vi prövning i sfi kurs C och D.

Nationellt prov

Prövningen innehåller ett nationellt prov samt, om provet blir godkänt, kompletterande uppgifter i form av läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter. Först gör du det nationella provet och efter ungefär en vecka senare får du veta resultatet. Om det blir godkänt blir du kallad att göra de kompletterande uppgifterna.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på både det nationella provet och de kompletterande uppgifterna för att få ett godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

Den som har påbörjat en kurs före den 1 juli 2012 får genomgå prövning enligt förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare enligt den kursplan som gällde fram till utgången av juni 2012. Prövning av äldre kurser får dock göras senast den 30 juni 2016.

Ansökan

Ansök till prövning genom att fylla i vår ansökningsblankett, kom ihåg att bocka i rutan för "prövning" på blanketten.

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sollefteå kommun, bankgiro 770-6229, när du fått bekräftelse på att du kan genomföra prövningen.

VIKTIGT!

Skriv "prövningsavgift sfi" samt ditt eget namn och personnummer på inbetalningen. Du måste ta med dig kvittot till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

Prövningen är avgiftsfri för dig som redan studerar vid sfi på Reveljen och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

Ansökningsblankett SFI Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sfi för Ukrainare

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i förordningen om vuxenutbildning som innebär att kommuner får låta personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i sfi, om de saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen syftar till att ge. Utbildning i sfi får erbjudas till dessa personer från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 18 år. Ålderskravet skiljer sig därmed från det generella ålderskravet för utbildning i sfi.

Hittills har det inte funnits någon möjlighet utifrån skolförfattningarna att erbjuda utbildning inom komvux till andra personer än de som har rätt till det enligt skollagen. Personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte rätt till utbildning i sfi eller annan utbildning inom komvux.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 juni 2023.