Lyssna på sidan Lyssna

Stiftelsens styrelse

Styrelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen består av stiftaren samt representanter för barn- och ungdomsidrotten i Sollefteå kommun:

Stiftelsens styrelse

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordf. tillika stiftelsens ordförande

Niklas Nordén, kommundirektör

Jörgen Brink, skidskytte

Mia Karlsson, längdskidor

Lars-Göran Forslund, fotboll

Elisabeth Byström, RF-SISU Västernorrland

Styrelsen har därtill en adjungerad ledamot, Lottie Själander.

Stiftelsens kontaktperson är:

Maria Lindsbo, tel 070 677 1783

maria.lindsbo@solleftea.se

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja barn- och ungdomsidrott i Sollefteå kommun.

Stiftelsens ändamål ska i första hand främjas genom att stiftelsen lämnar ett stipendium för träning och utveckling till minst en pojke och en flicka i åldern 15 – 18 år.

Mottagare av stipendium ska vara lovande och framstående för sin ålder i sin idrott och därtill en god förebild för sina yngre kamrater.

Mottagare ska ha varit folkbokförd i Sollefteå kommun under de tre år som föregår mottagandet av stipendiet. Mottagare får inte vara professionell utövare av sin idrott.

Stipendiet ska utdelas vid en årlig ceremoni som äger rum i Sollefteå kommun.