Lyssna på sidan Lyssna

Lars-Gunnar Hägglunds stiftelse

Lars-Gunnar Hägglund vid utdelning av stipendier 2023

Lars-Gunnar Hägglund vid utdelning av stipendier 2023

Lars-Gunnar Hägglund donerade en stor summa till en stiftelse för att främja barn- och ungdomsidrottare i Sollefteå kommun.

Hur stipendiater utses

Stipendiater utses av styrelsen efter förslag från klubbar och föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn- och ungdomar i Sollefteå kommun.

Det förekommer således inte något ansökningsförfarande.

Varje klubb och förening äger rätt att nominera två kandidater.

För utdelning av 2022 års stipendium som utdelas under 2023 kan ungdomar födda mellan 1 januari 2004 och 31 dec 2007 och som varit folkbokförda sedan i vart fall den 1 januari 2020 nomineras.

Nomineringar ska innehålla namn, personnummer, meritförteck-ning samt motivering och vara stiftelsen tillhanda senast den sista februari.

Nomineringar skickas till maria.lindsbo@solleftea.se

Om Lars-Gunnar Hägglund

Här kan du läsa mer om Lars-Gunnar Hägglund.

Om stiftelsen

Här kan du läsa mer om stiftelsen.