Lyssna på sidan Lyssna

Om Lars-Gunnar Hägglund

Lars-Gunnar Hägglund föddes i Näsåker på nyårsafton 1940, en mycket kall natt enligt hans mor. Familjen bodde då i ett gammalt torp.

Pappa Åke var snickare och arbetade bland annat med att bygga Kilforsen, Moforsen och Sollefteå kraftverk. 1946 byggde han ett nytt hus där Lars-Gunnar bor i dag. Åke var också politiskt aktiv socialdemokrat och var bland annat skolstyrelsens ordförande i Ådals-Lidens landskommun.

Mamma Fanny arbetade i mässen på Nämforsens kraftverk och skötte även biografen i Näsåker.

Vid 13 års ålder började Lars-Gunnar som springpojke på ortens bageri och när han var 15 började han arbeta i skogen för SCA där han bland annat var så kallad stubbknekt med uppgift att kon-trollera stubbhöjden vid avverkning. Lönen var 39 kr per dag som sedan höjdes till 45 kr. Lars-Gunnar blev kvar på SCA till 1962 då han såg en annons om en tjänst som vårdare på Nereby, en ungdomsvårdsskola i Harestad som drevs av Göteborgs kommun. Han sökte tjänsten och fick den. Skolan hyste barn mellan 7 och 15 år.

I slutet av 50-talet var Lars-Gunnar ledare inom fotboll och scou-terna. Själv utövade han inte idrott i någon större omfattning. Dock tyckte han om löpning och tävlade bland annat i stafett.

På 70-talet började Lars-Gunnar intressera sig för aktier. Den första aktien köpte han för 2 800 kr. Den dök sedan till 2022 kr vilket Lars-Gunnar tyckte var hemskt. Sedan dess har han dock gjort många mer lyckosamma placeringar.

Lars-Gunnar arbetade på Nereby till 1955 då han på grund av en ryggskada fick förtidspension vid 55 års ålder.

År 2000 avled mamma Fanny och 2006 pappa Åke. Lars-Gunnar tog över föräldrahemmet 2007. Året därpå sålde han radhuset i Harestad och flyttade hem för gott.

För 10- 15 år sedan började Lars-Gunnar fundera på att starta en stiftelse för barn och ungdomar.

Hans tanke var att kommunen skulle vara ansvarig för stiftelsen. Under följande år gjorde han några försök med tidigare kommun-styrelseordförande utan något vidare intresse från kommunens sida.

Under hösten 2021 tog han så kontakt med Sollefteå kommuns kommunalråd Johan Anderson och lade fram sin idé.

Johan blev, som vanligt, eld och lågor. Så här berättar Johan:

”Jag fick ett samtal från en okänd äldre man som ville starta en stiftelse. När Lars-Gunnar hade berättat om sina funderingar och vilka summor det handlade om tänkte jag WOW, detta får vi bara inte missa! Det hela kändes nästan overkligt.”

Då Johan är en handlingens man satte han genast bollen i rullning.

Stiftelsen bildas

I oktober började så arbetet med att bilda stiftelsen. Johan, Lars-Gunnar och kommunens jurist hade ett flertal möten tillsammans med två representanter från Lars-Gunnars bank samt stiftelsens blivande revisor. Vi diskuterade stiftelsens ändamål, styrelse-sammansättning, vilka skulle kunna tänkas vilja vara med i styrelsen, kriterier för stipendium, utdelning m.m. De tilltänkta styrelseledamöterna vidtalades och accepterade med glädje en styrelsepost.

Mellan mötena diskuterades det skattefrågor, regler för gåvor till stiftelsen, amatör kontra proffs, stipendiat får inte vara professionell utövare av sin idrott, samt andra problem.

Så småningom var vi alla överens om hur vi ville ha det och i juni 2022 skickades en anmälan in till Länsstyrelsen i Västernorr-lands län. Den 1 september registrerades stiftelsen.

Den 28 juni 2023 delades stipendiet ut för första gången. Stipendiater var Liv Persson och Teo Dolk som fick 50 000 kr var. Utdelningen skedde i samband med Nipyran.

Den 29 september 2023 avled Lars-Gunnar. Han ligger begravd på Ådals-Liden kyrkogård.