Lyssna på sidan Lyssna

Valdagen den 9 juni

En röst läggs i en valurna

På valdagen kan du rösta i din vallokal som står på ditt röstkort eller i en lokal för förtidsröstning. Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00-21.00. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.

Du behöver kunna identifiera dig

Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet på följande sätt:

  • antingen genom att du är känd av röstmottagaren
  • eller så tar du med dig en person som kan bekräfta att du är du. Den personen måste kunna visa upp sin id-handling.

Röstkort är inte nödvändigt med praktiskt

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Med det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

 

Vallokaler

Valdistrikt

Vallokal

Boteå

Rixdan

Ed

Församlingsgården

Graninge

Graningebyn

Helgum

Helgums skola

Hullsta

Kommunhuset, cafeterian

Junsele

Junsele skola

Långsele

Långsele samlingssal

Österforse

Sörgården Österforse IP

Prästbordet

Församlingsgården

Ramsele

Ramsele Församlingshem

Remsle

Skedoms förskola

Resele

Församlingshemmet

Skärvsta

Rödsta skola

Trästa

Kommunhuset, A-salen

Ådalsliden

Markusgården

Edsele

Edselegården Terapilokalen

Önsta

Amatörteatern