Lyssna på sidan Lyssna

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv lämnar din röst i en vallokal eller röstningslokal.

Du kan rösta med bud om du inte kan ta dig till din vallokal eller till en röstningslokal av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budröst med hjälp av lantbrevbäraren.

Personer som får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare eller
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstallt

Personer som kan vara vittne

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet. Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Särskilt budröstningsmaterial kan beställas hos valmyndigheten.

Från och med den 22 maj kan du även hämta budröstningsmaterial i en röstningslokal. I vallokalen finns också budröstningsmaterial. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Läs mer om att rösta med bud på Valmyndighetens webbplats.