Lyssna på sidan Lyssna

Allmänna val i Sverige

Väljare står bakom valskärmar och röstar

Det är ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa allmänna val är 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Fria, hemliga och direkta val

 • I Sverige är valen fria, hemliga och direkta.
 • Ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.
 • Du behöver inte berätta för någon hur du har röstat.
 • Du och alla andra som får rösta utser dem som sitter i riksdagen, kommun- och regionfullmäktige och i Europaparlamentet.

Rösträtt till riksdagsval

För att ha rösträtt i val till riksdagen ska du:

 • vara 18 år senast på valdagen
 • vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

För att ha rösträtt i val till kommun- och regionfullmäktige ska du:

 • vara 18 år senast på valdagen
 • vara svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge och folkbokförd i kommunen/regionen, eller
 • vara medborgare i ett annat land, folkbokförd kommunen/regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år före valdagen.

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

För att ha rösträtt i valet till Europaparlamentet ska du:

 • vara 18 år senast på valdagen
 • vara svensk medborgare och är eller har någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Det kommer cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och när vallokalen har öppet.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du få ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Om du anser att uppgifterna på röstkortet inte stämmer, måste du skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos Länsstyrelsen.

Mer information

Allmän information om valet finns på valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.