Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens arkiv

Arkivmaterial

I Sollefteå kommunarkiv finns viktiga dokument och handlingar från kommunens olika verksamheter. Handlingar som kommer in registreras och katalogiseras.

De flesta av kommunens handlingar är offentliga vilket innebär att alla medborgare har rätt att ta del av innehållet .Du får gärna använda arkiven för att lära dig mer om Sollefteås historia.

I vår uppgift ingår också att sprida information om vad som finns bevarat i arkiven. Vi ger dessutom kommunens förvaltningar och bolag stöd och service – allt för att kommunen ska hålla en god kvalitet inom dokumenthantering och arkivvård.

I länken intill kan du läsa mer om hur Sollefteå kommun under åren förändrats genom sammanläggningar, framförallt åren 1952 och 1971. Hos oss finns de gamla sockenarkiven bevarade.

Varför har vi arkiv?

Myndigheternas arkiverade handlingar och de gamla sockenarkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv. De berättar om hur vårt samhälle genom åren förändrats över tid.

Arkiven behövs också för att:

  • kommunens medborgare ska kunna ta del av allmänna handlingarna
  • stärka rättssäkerheten
  • möta behovet från framtida utredningar och forskning

Kommunarkivet har under åren tagit emot många värdefulla och intressanta depositioner, det vill säga arkiv som skänkts till kommunen, såsom gårdsarkiv, föreningsarkiv och liknande.

Lär dig mer

Du kan läsa mer om arkivet och innehåll redan nu. Följ länkarna för att lära dig mer på egen hand.