Lyssna på sidan Lyssna

Diarium

Alla myndigheter i Sverige måste föra ett register över de allmänna handlingar som finns på myndigheten. Ett sådant register kallas för Diarium. Du kan kontakt Sollefteå kommun för att ta del av dokument som finns där.

Hur tar jag del av Diariet?

Alla har rätt att läsa och ta del av offentliga handlingar som finns i kommunens Diarium. För att ta det av en handling kan du kontakta registratorn på den förvaltning det gäller. Registratorn är den person på varje förvaltning som ansvarar för Diariet. Är du osäker på vem du ska kontakta så kan du prata med växeln för vägledning.

Vad är ett Diarium?

Ett Diarium är ett gammalt ord som betyder dagbok. Att ”diarieföra” betyder att föra dagbok över de offentliga handlingar och dokument som en myndighet tar emot eller upprättar. Alla har rätt att ta del av de offentliga handlingar som finns i Diariet.

Regler för sekretess

Du som medborgare har inte alltid rätt att ta del av en handling. Det finns handlingar som är ”hemliga” eller sekretessbelagda.

Det vi i normalt tal kallar för en ”hemlig handling” är en handling som är sekretessbelagd. Det innebär att handlingen inte får läsas av alla. Det finns olika orsaker till att en handling blir sekretessbelagd. Det kan till exempel vara för att skydda en enskild person i ett ärende som rör socialtjänsten.

Kommunen följer en särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, för att bedöma om en handling ska bli sekretessbelagd eller inte.

Du bestämmer inte själv om en handling som du skickar till kommunen ska vara sekretessbelagd eller inte. Det betyder att om du skickar ett brev med texten "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på så kommer den ändå inte att sekretessbeläggas.

Om du har begärt ut en handling, men kommunen vägrar lämna ut den med hänvisning till sekretessen så har du alltid rätt att överklaga.