Centrala elevhälsan

barnhänder

Centrala elevhälsan i Sollefteå kommun är till för alla barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet och arbetar på uppdrag av rektor. Hit kan även elever och föräldrar vända sig med olika frågor eller problem.

Uppdraget är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevers utveckling mot målen.

I den centrala elevhälsan arbetar:

  • specialpedagoger
  • kuratorer
  • logoped
  • skolsköterskor
  • skolläkare
  • skolpsykolog

Delar av elevhälsan arbetar enbart på en skola, men de flesta arbetar på flera av kommunens skolor.

För att skapa en helhetsbild av barnens behov och kunna göra rätt insatser, samarbetar de med varandra och andra yrkesgrupper inom skolan.

Centrala elevhälsan samordnar även nätverk och fortbildning/kompetensutveckling för personal i för- och grundskolan.

Centrala elevhälsans mål

Centrala elevhälsans verksamhet ska bidra till att alla barn och elever i Sollefteå kommuns för- och grundskolor når så långt som möjligt utifrån utbildningens mål samt utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Varje elev som lämnar skolan ska vara rustad med kunskap och insikter som ger goda möljligheter att göra hälsofrämjande val för en god hälsa livet ut.

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Charlotte Nordenankar
Telefon: 070-710 50 56
E-post: charlotte.nordenankar@utb.solleftea.se
Besöksadress:
Nipanskolan
Trängvägen 10
881 50 Sollefteå


Madjid Salehian
Telefon: 070-191 06 03
E-post: madjid.salehian@utb.solleftea.se
Besöksadress:
Vallaskolan
Kyrkvägen 7
881 34 Sollefteå


Emma Molinder Tarberg
Telefon: 070-676 15 77
E-post: emma.molinder-tarberg@utb.solleftea.se
Besöksadress:
Ramsele skola
Torggatan 9
880 40 Ramsele

Junsele skola
Skolvägen 5
880 37 Junsele