Lyssna på sidan Lyssna

Psykisk ohälsa hos vuxna

Länsverksamhet psykiatri

Region Västernorrland ansvarar för vård och behandling vid psykisk ohälsa för dig som bor i Sollefteå kommun. Nedan finns kort information om olika verksamheter som finns tillgängliga.​

Öppenvårdsmottagningar finns i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

SPOT

SPOT (Specialist psykiatriskt omvårdnadsteamen) är vuxenpsykiatrins nya resurs och bedriver specialiserade psykiatrisk hemsjukvård i länet som är ett alternativ till traditionell hel­dygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård.

Omvårdnadsteamet arbetar på uppdrag av psykiatriska slutenvården (inför utskrivning efter inneliggande vård) och på uppdrag av psykiatriska öppenvården (psykmottagningen) i Kramfors och Sollefteå. I uppdraget ingår att erbjuda planerade psykiatriska insatser.

Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan.
Vardagar 07:00 – 21:30, helger 08:00 – 21:00.

De planerade insatserna sker huvudsakligen i form av hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga.