Lyssna på sidan Lyssna

Personligt ombud

Sollefteå vy

Personligt ombud visar vägen till vård, stöd och service

Personligt ombud vänder sig till dig över 18 år som har en långvarig psykisk ohälsa som leder till många svårigheter i din vardag. Du anser dig vara i behov av stöd från samhället men vet inte vart du ska vända dig eller till vem. Det kan också vara så att du redan har kontakt med myndigheter och får insatser från dem men upplever att du behöver mer eller inte är nöjd med hur insatsen fungerar.

Du känner att du behöver kontakt med någon som

 • tillsammans med dig kan beskriva vad du upplever dig behöva
 • tillsammans med dig kan undersöka hur samhällets stöd och hjälp fungerar
 • tillsammans med dig kan söka det stöd och hjälp samhället har att erbjuda
 • kan stötta dig i de myndighetskontakter som du kan behöva
 • tillsammans med dig kan uppmärksamma myndigheter på om du har behov av att de samarbetar med varandra

Hur går det till att få Personligt ombud?

Du kan själv ringa eller skriva till oss. Om du tycker det är svårt kan du be någon anhörig, vän eller annan person du har förtroende för hjälpa dig att kontakta personligt ombud. Huvudsaken det framgår att det är du som vill komma i kontakt med oss.

Om du kontaktar oss så bokar vi, i överenskommelse med dig in en träff på en dag, tid och plats som känns bra för både dig och oss. Det kan vara på något av våra kontor eller om du har eget förslag. Vi kan också möta dig via länk exempelvis Teams eller Skype om du vill det.

Under mötet får du beskriva din situation och vad du behöver stöd med. Du väljer själv vad du vill berätta för oss. Det är din berättelse och vårt uppdrag som personliga ombud som ligger till grund för att komma fram till om vi kan hjälpa dig eller inte. Så snart vi är klara med de funderingarna kontaktar vi dig för att berätta hur vi resonerat och vad vi kommit fram till.

Hur arbetar Personligt ombud?

Du och ditt personliga ombud börjar med att komma överens om vad vi tillsammans behöver göra och hur vi ska gå till väga. Det kan exempelvis handla om att uppmärksamma dina behov till en eller flera myndigheter, boka tid hos vården eller annan myndighet, söka information om samhällets vård-, stöd- och serviceutbud, få ansökningar gjorda, läsa beslut och ta kontakter beroende på vad som står i besluten, förbereda dig inför myndighetsträffar.

Vi kommer överens om vad du gör på egen hand och vilket stöd du behöver från ditt personliga ombud och vid vilka tillfällen. Det kan exempelvis vara att hjälpa dig boka träffar med myndigheter, vara med dig vid de tillfällen myndigheterna bokar träff med dig vare sig det sker i form av fysiska möten eller i form av telefonkontakter, tillsammans förbereda frågor du vill ställa i träffen, uppmärksamma om du har behov av att få med dig minnesanteckningar om vad som bestämts.

När vi har genomfört det vi planerat att göra kommer vi överens om en tid för avslut. Uppstår det sedan nytt behov av stöd från personligt ombud är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Detta gör du som tidigare genom att ringa eller skriva till oss.

Bra att veta om Personligt ombud

 • arbetar på ditt uppdrag
 • har tystnadsplikt
 • för inga journaler
 • kostar inget
 • utför ingen vård eller behandling och är ingen insats.
 • kan inte besluta om insatser, ersätta insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

Kontaktuppgifter

Personligt ombud i Sollefteå och Kramfors nås på tel: 070-655 09 83
helgfri måndag till fredag mellan kl 08.00–16.30,
mejladress: mona.sjoberg@solleftea.se