Personligt ombud

Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd avsett för dig över 18 år som på grund av psykisk ohälsa har psykisk funktionsnedsättning och bor i Sollefteå eller Kramfors kommun.

För att vardagen skall fungera har personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta behov av både stöd, service och vård från samhället. Målsättningen med personligt ombud är att under en tidsbegränsad period, och utifrån dina önskemål och behov, stödja dig att försöka uppnå bästa tänkbara livssituation.

Detta kan exempelvis gälla:

 • Ditt boende
 • Ditt dagliga arbete/sysselsättning
 • Din fritid
 • Din ekonomi
 • Din behandling/vård
 • Annat som du tycker är viktigt

Ett personligt ombud kan:

 • vara den som stödjer dig att formulera ditt behov av vård, stöd och service.
 • stödja dig att ta reda på hur du kan få dina behov av vård, stöd och service prövade.
 • ge dig stöd i de möten som behövs för att alla som finns runt dig ska kunna samarbeta.
 • tillsammans med dig utvärderar hur du upplever det stöd du får.
 • vara ett språkrör när du behöver det.
 • tillsammans med dig verka för att du ska få dina lagliga rättigheter inom vård, stöd och service prövade.

Hur kommer du i kontakt med personligt ombud?

Genom att ringa, skriva brev eller skicka e-post. Du kan ta hjälp av en vän eller annan person med att kontakta det personliga ombudet. Huvudsaken är att du som vill ha ett personligt ombud uttrycker det som din egen önskan.

Till toppen