Lyssna på sidan Lyssna

Nu samskapar vi i Näsåker

Vy över Näsåker och Nämforsen, nyhet om samskapardag i Näsåker 28/8 2021

Du som berörs av den lokala utvecklingen i Näsåker i livets alla åldrar, varmt välkommen till en samskapardag i Näsåker, lördag den 28/8 kl 12-15 vid festplatsen.

Vi är nyfikna på såväl vuxen- som barnperspektivet och för oss är det viktigt att dina egna tankar, funderingar och idéer kommer fram. Samskapar gör vi tillsammans, vår förhoppning är att du fortsatt vill vara delaktig i Näsåkers utveckling även efter samskapardagen.

Under dagen kommer det att finnas stationer där du ges möjlighet att dela vad just du tycker är viktigt, i relation till de förutsättningar, tillgångar och möjligheter som finns i Näsåker.

Detta med utgångspunkt från olika frågeställningar som till exempel:

  • Vad betyder att vara frisk för dig?
  • Vilka aktiviteter organiserar ni tillsammans här i Näsåker?
  • Kan du berätta om din bästa och/eller sämsta upplevelse av hälso- och sjukvården/omsorgen?

Dela tankar och utvecklingsmöjligheter gällande framtidens digitala teknik samt få information om och testa digital teknik som till exempel:

  • Koppla upp sig digitalt mot en person
  • Läsa sin journal på 1177
  • Hur man använder bank-id
  • Hur man använder kommunens e-tjänster
  • Hur man använder sin smarta telefon
  • Digital teknik som finns tillgänglig för att öka tryggheten för dig som är eller ev. kommer att vara i behov av insatser från äldreomsorgen.

Varmt välkommen att delta i utvecklingen av ditt Näsåker!

Vi ser fram emot det!

Vi kommer att vara utomhus, men fikatält finns. Toaletter finns tillgängliga vid campingen.

Dagen är ett samarrangemang mellan Region Västernorrland och Sollefteå kommun.