Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om dina inkomster inte räcker kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning eller andra behov som exempelvis hemutrustning, tandvård och läkemedel.

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Tanken med försörjningsstöd är att den ska vara tillfällig och stödja dig så att du så småningom kan försörja dig själv.

Vill du lämna ett förslag på förändringar/förbättringar av något inom individ- och familjeomsorgen?

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

 • Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och inte haft kontakt med en socialsekreterare tidigare, kontaktar du ekonomienhetens mottagningssekreterare.
 • Har du redan en handläggare så kontaktar du henne eller honom.
 • Socialsekreteraren gör en preliminär bedömning om din rätt till försörjningsstöd.
 • Du kallas sedan till ett personligt besök och en utredning och planering görs för hur du ska kunna försörja dig själv.
 • Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter måste du göra en ny ansökan varje månad.
 • Du kan även kontakta mottagningssekreteraren om du vill få mer information om hur de ser på just din situation.
 • Väntetid för nybesök hos socialsekreterare är 2-3 veckor, så kontakta oss i god tid.

Vad kan du ansöka om?

Sollefteå kommun använder riksnormen vid uträkning. Riksnormen är lika för alla och ska täcka kostnader för bland annat:

 • livsmedel
 • kläder
 • TV-avgift
 • telefon

Det övriga försörjningsstödet ska bland annat täcka:

 • hyra
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • mediciner

Socialsekreteraren bedömer om du har rätt till försörjningsstöd.

En grundförutsättning för att få försörjningsstöd är att du inte klara situationen på egen hand trots att du har försökt.

Är du exempelvis arbetslös krävs att du aktivt söker arbete eller deltar i verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom måste du tillsammans med ansökan om försörjningsstöd lämna in ett läkarintyg.

Överklaga beslutet

Du kan överklaga beslutet om du tycker att det är felaktigt. Skicka din överklagan till kommunen eller be socialsekreteraren om hjälp.

Här hittar du information om hur du söker ekonomiskt bistånd

Kontakt