Lyssna på sidan Lyssna

Värmepumpar

Som fastighetsägare har du flera olika sorters uppvärmning att välja på. På dessa sidor finner du information om bl a luftvärmepumpar, bergvärme och jordvärme.

Vid frågor eller behov av hjälp kan du kontakta kommunens energirådgivare.

Bergvärme och jordvärme

Bergvärme och jordvärme har blivit vanliga alternativ vid uppvärmning av bostäder. Att installera en värmepump kan vara en fördel både för miljön och för din ekonomi. Även värmepumpar påverkar dock omgivningen, t ex när det handlar om grundvattnet. Placeringen av anläggningen är också viktig för att minska påverkan på omgivningen.

Innan du installerar en värmepump som tar värme från berg, jord, yt- eller grundvatten måste du göra en anmälan till kommunen. Tänk på att skicka in din anmälan i god tid innan du planerar att installera värmepumpen. Kommunen kommer sedan fatta ett beslut i ärendet som du måste invänta innan installationen påbörjas. Den som installerar en värmepump utan att göra en anmälan måste betala en miljösanktionsavgift.

Om du ska borra för bergvärme eller anlägga ytjordvärme inom ett strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från vatten, ska kommunen även göra en bedömning om du behöver ansöka om strandskyddsdispens.

Mer information om anmälan, installation av värmepumpar samt anmälningsblanketten hittar du i länklistan på denna sida. För att anmälan ska kunna handläggas behöver den vara komplett, vilket innebär att situationsplan (karta) och eventuella grannyttranden måste finnas med.

Luftvärmepump

Att installera en luftvärmepump kan ofta vara en fördel, både för miljön och för din ekonomi. Ibland kan dock omgivningen påverkas negativt. För rådgivning kring värmepumpar kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Det finns många olika sorters luftvärmepumpar, exempelvis:

  • frånluftsvärmepump
  • luftvattenvärmepump
  • luftluftvärmepump

Att installera en värmepump kan vara en fördel både för miljön och för din ekonomi. Dock kan värmepumpar ibland påverka omgivningen negativt. Dessutom klarar vissa luftvärmepumpar på marknaden inte det svenska klimatet och de kan även ge upphov till störande buller.

Sollefteå kommuns energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa just ditt hus.

Du kan även läsa mer om värmepumpar på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida.