Lyssna på sidan Lyssna

Anpassad grundskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Läroplan och kursplaner

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska , finns inte som ämne.

Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

Inriktningen träningsskolan

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Betyg

När en elev har gått ut grundsärskolan ska han eller hon få ett intyg om sin utbildning. I grundsärskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. Elever i träningsskolan får inte betyg.

I Sollefteå kommun finns både grundsärskola och inriktning träningsskola. Skolan har egna lokaler och klasser i Vallaskolan. Träningsskolan har en egen trädgård med goda möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik.

Kontaktuppgifter till Sollefteå grundsärskola

Besöksadress:

Vallaskolan
Kyrkvägen 7
881 34 Sollefteå


Rektor

Lena Björck

E-post: lena.bjorck@utb.solleftea.se
Telefonnummer: 0620-68 23 75