Lyssna på sidan Lyssna

Byte av järnvägsbro i Åkvisslan

Trafikverket ska byta ut järnvägsbron över Fjällsjöälven under 2022. Arbetet kan komm att påverka dig när Trafikverket begränsar framkomligheten och stänger av väg 968.

Vägen kommer att vara avstängd 18-31 juli samt 22-28 augusti. Mer information finns hos Trafikverket.