Lyssna på sidan Lyssna

Städning av gator och trottoarer

Skötseln av kommunens utemiljöer sköts av Sollefteå kommun i samarbete med entreprenörer. Gator och trottoarer sopas med maskin varje vår när snö och is tinat bort.

Städning av gator

  • I centrala Sollefteå sopas gågatan två gånger under våren på grund av risk för luftföroreningar.
  • I april börjar arbetet med att sopa upp sand och grus från gatorna om väderleken tillåter.
  • Inom västra området sker sopning en gång per år.
  • Under sommarperioden maj till september städas gågatan i Sollefteå dagligen mellan 07.00 och 09.00.

Vid akuta fel utanför kontorstid

SOS Alarm Sundsvall
Telefon: 060 - 12 76 00
SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal