Lyssna på sidan Lyssna

Snöröjning och sandning

När snön och halkan kommer är det många mil gator och vägar som behöver snöröjas. Här kan du läsa om hur detta arbete går till i Sollefteå kommun.

Totalt finns det 14 snöröjningsområden i Sollefteå kommun. Av dessa ligger tio i Sollefteå, två i Långsele, ett i Näsåker och ett i Junsele. Ramsele sköts genom en enskild vägförening.

Vad plogas och sandas först?

Huvudvägar och gång- och cykelvägar plogas och halkbekämpas först.

Snöröjningen påbörjas när snön är ungefär 6 cm djup på större gator och 8 cm djup på bostadsgator.

Den kan påbörjas tidigare om trafiksäkerheten så kräver. Normalt börjar snöröjningen kl 3.00 på morgonen och avslutas cirka åtta timmar senare.

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning med sandning, saltning och plogning på de statliga vägarna i Sollefteå kommun.

Ditt ansvar som fastighetsägare​

Det är viktigt att du röjer undan snö från utrymningsvägar. Du som fastighetsägare är ansvarig för att snöröja och sanda gångbanor förbi tomten.

Skotta inte ut snö på gatan​

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande, på gator eller gångbanor. Vid utrymmesbrist måste snön köras bort.

Sand för halkbekämpning på enskilda fastigheter kan hämtas här:
Obs! Begränsning gäller i form av ett par hinkar per hushåll.

  • Sollefteå - Kommunförrådet, Skärvsta, intill växthuset
  • Långsele - Gamla brandstationen
  • Näsåker - Kommunförrådet, mellan 07:00 och 16:00
  • Junsele - Gulins (Gamla vägstationen)
  • Ramsele - Kommunförrådet, mellan 07:00 och 16:00

Vid akuta fel utanför kontorstid

SOS Alarm Sundsvall
Telefon: 060 - 12 76 00
SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal