Informationsmaterial

Vill du beställa broschyrer och profilmaterial om Sollefteå kommun kan du kontakta Medborgarservice.

Broschyren nedan innehåller en kort sammanfattning av kommunikation, näringsliv och arbete, utbildning, samt äventyr och upplevelser.