Lyssna på sidan Lyssna

Grafisk profil

Sollefteå kommun har en enhetlig grafisk profil. Du kan även läsa om vad som gäller vid användning av våran logotyp. Den består av stadsvapnet (med en orre i) tillsammans med texten Sollefteå kommun och finns i både liggande och stående format. Kontakta oss om ni behöver använda logotypen i något sammanhang.

Vem får använda logotypen?

Kommunens logotyp är varumärkesskyddad.

 • Du får inte använda logotypen utan kommunens tillstånd.
 • Logotypen får bara användas när Sollefteå kommun är avsändare.

Varför har vi en grafisk profil?

Sollefteå kommun har en bred och omfattande verksamhet som riktar sig till ett stort antal medborgare både i och utanför kommunen. När vi kommunicerar ut ett budskap är det viktigt att du som mottagare känner igen oss som avsändare. Det uppnår vi lättare genom att använda en enhetlig grafisk profil.

Den grafiska profilen påverkar:

 • logotyp (stadsvapnet orren med krona, tillsammans med texten Sollefteå kommun)
 • teckensnitt och storlek
 • färger
 • bilder och ramar
 • grafiska element (som till exempel färgade plattor med rundade hörn)

Det i sin tur påverkar hur följande ser ut:

 • annonser
 • trycksaker
 • power point-presentationer
 • skyltar
 • roll ups
 • filmer

Att använda logotypen

Logotypen finns i olika format. Vilken som ska användas beror på i vilket sammahang den finns med. Läs mer om användning av logotypen i grafiska manualen, Grafisk profil, som går att hämta under "Relaterad information"

Kontakta gärna informationsenheten för rådgivning innan du ska använda kommunens logotyp inom annonsering och marknadsföring.

Tänk på loggans friyta

En friyta är det avstånd som ska finnas mellan loggan och annat, som till exempel kanter på annonsram, andra loggor eller texter. Det är viktigt att detta följs. Hur långt avståndet ska vara står i den grafiska manualen.

Använd rätt logga vid rätt tillfälle!

Kommunen annonserar ibland med andra företag/föreningar som har loggor. Det kallas för "samannonsering".

När kommunens logga medverkar tillsammans med andra loggor så gäller följande:

 • använd logga i liggande format om övriga loggor i annonsen är i liggande format
 • använd logga i stående format om övriga loggor är i stående format
 • använd svartvit logga om övriga är svartvita
 • använd inverterad logga om den ska ligga på en mörk bakgrund

Kommunens olika logotyper

 • Liggande format (texten är placerad bredvid stadsvapnet), färg eller svartvit
 • Stående format (texten är placerad under stadsvapnet), färg eller svartvit
 • Negativ (kan endast läggas på mörk bakgrund)

Färgkoder

I trycksaker

 • Det som trycks via vårt eget tryckeri ska skapas i RGB.
 • Trycksak som ska tryckas hos ett riktigt tryckeri kräver material sparat i CMYK.

Digitalt (webbsidor)

 • Loggan ska vara sparad i RGB.

Historien kring kommunens stadsvapen

Svart orrhane på silverfält, så såg det första stadsvapnet ut som kommunen fick när Sollefteå stad bildades 1917. Orren skulle symbolisera jakten som varit ortens uråldriga huvudnäring och då särskilt handeln med skogsfågel.

I början på 70-talet slogs flera kommundelar ihop med Sollefteå stad och bildade Sollefteå kommun. Då valde man att använda Sollefteås stadsvapen som kommunvapen.

En kommun med gammalt stadsnamn som Sollefteå stad har rätt att använda sig av det gamla myndighetstecknet murkronan. I samband med Sollefteå kommuns 90 års jubileum 2007 kompletterades vapnet med en murkrona.

Särprofilering

Kommunen har verksamheter som använder sig av så kallad särprofilering. Detta innebär att de har en egen logga, som till exempel Reveljen, Sollefteå gymnasium och Kulturskolan.

I övrigt använder dessa verksamheter de färger och grafiska former som är bestämt för Sollefteå kommun.

Profilfärger

Det finns nio profilfärger. Färgerna kan användas på olika sätt, men det finns några basregler som presenteras här nedanför. Du kan alltid läsa mer i grafiska manualen som finns i dokumentrutan på denna sida

Kontakta gärna informationsenheten för rådgivning när du ska skapa marknadsföringsmaterial.

Vissa verksamheter har en specifik färg för att förstärka att just de är avsändare. En viktig regel är att just den utvalda profilfärgen alltid används i annonsramen när denna verksamhet annonserar i dagspress, magasin med mera.

 • Blå: Organisationen Sollefteå kommun
 • Orange: Reveljen
 • Guld: Näringslivsavdelningen
 • Grön: Turism


Vem får använda vilken profilfärg?

Alla profilfärger får användas av alla verksamheter i deras olika trycksaker, men det gäller INTE i en annonsram, enligt verksamheterna ovan.

Profilfärger används inte bara vid annonsering utan också på affischer, i trycksaker, på roll ups med mera.

Grundfärger

Blå RGB 0, 110, 171

Guld RGB 174, 153, 98

Silver RGB 177, 179, 180

Röd RGB 227, 33, 25

Svart RGB 26, 23, 27

Kompletterande färger

Ljusgrön RGB 205, 205, 0

Mörkgrön RGB 106, 149, 25

Orange RGB 208, 112, 5

Turkos RGB 41, 130, 129