Grafisk profil

Sollefteå kommun har en enhetlig grafisk profil. Manualen kan du ladda ner här. Du kan även läsa om vad som gäller vid användning av våran logotyp. Den består av stadsvapnet (med en orre i) tillsammans med texten Sollefteå kommun och finns i både liggande och stående format. Kontakta oss om ni behöver använda logotypen i något sammanhang.

Vem får använda logotypen?

Kommunens logotyp är varumärkesskyddad.

  • Du får inte använda logotypen utan kommunens tillstånd.
  • Logotypen får bara användas när Sollefteå kommun är avsändare.

Varför har vi en grafisk profil?

Sollefteå kommun har en bred och omfattande verksamhet som riktar sig till ett stort antal medborgare både i och utanför kommunen. När vi kommunicerar ut ett budskap är det viktigt att du som mottagare känner igen oss som avsändare. Det uppnår vi lättare genom att använda en enhetlig grafisk profil.

Historien kring kommunens stadsvapen

Svart orrhane på silverfält, så såg det första stadsvapnet ut som kommunen fick när Sollefteå stad bildades 1917. Orren skulle symbolisera jakten som varit ortens uråldriga huvudnäring och då särskilt handeln med skogsfågel.

I början på 70-talet slogs flera kommundelar ihop med Sollefteå stad och bildade Sollefteå kommun. Då valde man att använda Sollefteås stadsvapen som kommunvapen.

En kommun med gammalt stadsnamn som Sollefteå stad har rätt att använda sig av det gamla myndighetstecknet murkronan. I samband med Sollefteå kommuns 90 års jubileum 2007 kompletterades vapnet med en murkrona.