Lyssna på sidan Lyssna

Vi fortsätter samskapa i Näsåker

Bild på huset som är samhällsrum i Näsåker med text på bild (Näsåker samskaper Samhällsrum).

Samhällsrummet i Näsåker har nu varit öppet i drygt en månad. Just nu pågår planering för att tillsammans med invånarna fortsätta att arbeta med det material, som skapades vid de dialoger vi hade i samband med öppnandet av samhällsrummet.

- Vi har fått in så mycket bra tankar och idéer från invånarna samt idéer som kommit fram under våra arbetsgruppsmöten, som ligger till grund för det arbete vi nu bygger vidare på, säger Sollefteå kommun näravård ledare, Sara Hjalmarsson

Nu finns också en Facebookgrupp - Samhällsrum Näsåker

Välkommen in på sidan, du som bor i, eller har anknytning till Näsåker!

Vi vill gärna samskapa med fler invånare!

Kontakta gärna Nära vårdledare, Christina Lundholm Brorsson, för att få mer information.

christina.lundholm.brorsson@rvn.se

Läs mer om samhällsrummet i Näsåker

Näsåker samskapar är en del av det omfattande omställningsarbete inom God och nära vård som genomförs i Västernorrland inom både Regionen och länets sju kommuner.

Läs mer om God och nära vård i Västernorrland

Skiss över vad samhällrummet kan innehålla. Just har det öppnat för provtagning och BVC erbjuds vid behov.