Lyssna på sidan Lyssna

Projektet "Hemma hos mig" tar fart

Nu är planeringen i full gång inför uppstart av Hemma hos mig - ett pilotprojekt som syftar till att genom hjälp av digital utrustning kunna göra en mer adekvat medicinsk bedömning av personer boende på särskilt boende för att förebygga onödig inläggning på sjukhus.

Tekniken kommer att kommer att testas vardagar kl 08-15.30 på tre olika boenden i vår kommun, Gunillagården, Ärebo och Vallänge och gör det möjligt att genomföra digitala bedömningar av läkare.

Vilka fördelar ser du med detta sätt att arbeta?

- Det är ett nytt och spännande arbetssätt som kan hjälpa til att förenkla kontakten mellan patient och läkare, säger Åsa Tunell (bilden), sjuksköterska på Gunillagården i Junsele.

God och nära vård

Projektet "Hemma hos mig" tar fart i Sollefteå kommun. Den digitala utrustningen kommer de patientansvariga sjuksköterskorna ansvara över.

Viktigt att nämna är att det inte är alla typer av hälsoundersökningar och diagnoser det handlar om, utan medicinska bedömningar utifrån ett förändrat hälsotillstånd.

Pilotprojektet sker i samverkan mellan Region Västernorrland och Sollefteå kommun och pågår till årsskiftet 2022/2023.

"Hemma hos mig" är en del av omställningsarbetet inom God och nära vård i Västernorrland