Lyssna på sidan Lyssna

Snabbtester tillbaka i vårdnära yrken!

Från och med denna vecka har Sollefteå kommun återinfört snabbtester för anställda i vårdnära yrken. Även om smittspridningen fortsatt är på en lågnivå i kommunen och vaccinationstäckningen bland äldre hög genomförs åtgärden för att skapa trygghet för såväl anställda som äldre.

Snabbtesterna är av samma sort som kommunen tidigare haft i verksamheterna med gott resultat. Mellan december 2020 och augusti 2021 genomfördes nästan 30 000 snabbtester bland kommunens verksamheter. Snabbtesterna har varit bra för att fånga upp individer som bär på smittan utan att visa symptom.

Snabbtesterna är frivilliga och genomförs flera gånger i veckan inför ett arbetspass, visar provet ett positivt resultat ska man gå i karantän och därefter göra ett riktigt PCR-test.

I ett första läge ska snabbtesterna pågå fram till mitten av januari.