Lyssna på sidan Lyssna

Utbildning & Stödgrupper

Här hittar du olika utbildningar, stödinsatser och samtalsgrupper. Insatserna är kostnadsfria för Sollefteå kommuns medborgare. Alla i kommunen har även rätt till 5 kostnadsfria servicessamtal utan biståndsbeslut.

På Öppenvården arbetar alla under sekretess.

Barn och unga

BIM - För barn som lever i missbruksmiljö - Barn 7-15 år

BIM – Barn i missbruksmiljö

BIM är en stödgrupp för barn och ungdomar som har någon i sin närhet som missbrukar alkohol eller andra droger.

Många unga behöver stöd
Det finns många barn och ungdomar som har en närstående med en dålig relation till alkohol eller droger. Det påverkar alla i familjen och framför allt barnen. Barn kan få låg självkänsla, bära på skuld och skam eller ha svårigheter att identifiera och uttrycka sina känslor.

Sollefteå kommun erbjuder därför stödgrupper för barn mellan 7–10 år samt ungdomar mellan 11–15 år. Under tio veckor träffas vi en eftermiddag i veckan i 2 timmar. Ledarna håller i ett tema som vi samtalar om, allt från: känslor, familj, beroende mm. Vi gör olika övningar och fikar tillsammans.

Syftet med gruppen är att:

  1. Träffa andra i liknande situation och förstå att man inte är ensam
  2. Få ökad kunskap om missbruk och stödfunktioner i samhället
  3. Stärka självkänslan och förstå att barnet/ungdomen inte bär ansvaret
  4. Förmedla en känsla av hopp

Vid första träffen är föräldrar/vårdnadshavare med för att få information och möjlighet att ställa frågor. De är även med vid sista träffen, då fikar vi och presenterar det vi har jobbar med under de gångna veckorna.

Låter det intressant?
Välkommen att lämna en intresseanmälan via länken nedan så hör vi av oss när vi kan erbjuda en plats på kursen. Har du/ni skyddad identitet eller andra frågor, kontakta oss via telefon för mer information på telefonnummer: 070-2610514.

 

Lämna en intresseanmälan: Stödgrupp barn - intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skilda Världar - För barn som lever med separerade föräldrar - Barn 7–12 år

Man brukar säga att det är föräldrar som skiljer sig, inte barnen. Men faktum är att barnen går igenom en egen skilsmässa.

Skilda världar är ett pedagogiskt stödprogram för barn med skilda/separerade föräldrar. Träffarna syftar till att skapa ett eget utrymme för barnen där de får dela tankar, känslor och upplevelser tillsammans med andra barn i liknande situation.

Gruppen är för barn mellan 7–12 år med en gemensam erfarenhet: de lever med separerade föräldrar. Utbildad personal håller i gruppen som träffas vid 8 tillfällen. Vid varje träff finns ett tema som vi lyfter genom att göra övningar, leka, läsa eller se en film och samtala.

Att stärka barnets självkänsla och minska upplevelsen av att vara ensam med sina tankar och känslor är verksamhetens fokus. Tanken är att barnen ska få möjlighet att dela erfarenheter och få hjälp att hitta nya vägar i en förändrad och ibland utmanande livssituation.

Träffarna är en gång i veckan, med undantag på lov och röda dagar och pågår under 8–10 veckor. Det är 6–8 barn i varje grupp och varje träff är 2 timmar. Vi håller till på öppenvården i centrala Sollefteå och v avslutar alltid med fika tillsammans.

Båda vårdnadshavares godkännande behövs för att delta i Skilda världar. Innan den första gruppträffen vill vi även träffa barnet tillsammans med vårdnadshavare/vårdnadshavarna.

Låter det som något för ditt barn?

Välkommen att lämna en intresseanmälan via länken nedan så hör vi av oss när vi kan erbjuda en plats på kursen. Har du/ni skyddad identitet eller andra frågor, kontakta oss via telefon för mer information på telefonnummer: 070-2610514.

 

Lämna en intresseanmälan: Stödgrupp barn - intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxna (18+) och Vårdnadshavare


Anhörigträff - En stödgrupp för anhörig till person med missbruksproblem Vuxna 18+


Anhöriga är ofta viktiga för personer med missbruksproblematik. Många lyfter fram att deras relation till familjemedlemmar har varit avgörande för dem. Men att vara anhörig är utmanande.

Anhörigträff är en mötesplats som syftar till att ge stöd och vägleda anhöriga till personer med beroende och missbruksproblematik. Genom att få verktyg och lära sig nya samtalstekniker och förhållningssätt kan du som anhörig skapa motivation och bättre undvika negativ förstärkning, anklagelser och konfrontation.

Du som anhörig får även hjälp att sätta gränser och bejaka dina egna behov.

Välkommen att delta på anhöriggruppen Anhörigträff, oavsett vilken anhörig du är. Du kanske är orolig för en vän, anhörig eller arbetskamrat? Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation, ta del av information, kunskap och stöd.

Hur det går tilt?

Ingen föranmälan krävs och det är upp till dig om du vill lyssna, prata med andra eller endast ta del av kunskap. Gruppen är för dig som är 18 år eller äldre. Träffarna är på måndagar, jämna veckor, klockan 18:00-20:30.Vi håller till i Kaffestugan som ligger i anslutning till Öppenvården, Kungsgatan 10Ci centrala Sollefteå.

För mer information, kontakta oss på Öppenvården
Telefon: 070-261 05 14
Epost: kommun@solleftea.se

Varmt välkommen!

ABC-alla barn i centrum-Föräldraskapsutbildning för vårdnadshavare med barn i åldern 3-12 år

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upptill trygga och självständiga individer. Att bra relationer med våra barn är viktiga, det behövs egentligen ingen forskning för oss att veta. Däremot kan de flesta av oss föräldrar känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Hur hanterar vi bråk?
Hur får vi tid till härligt umgänge med våra barn?
Hur undviker vi stressiga situationer?


En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Alla föräldrar/vårdnadshavare ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt. Sollefteå kommun erbjuder därför flera olika former av föräldraskapsstöd för att stärka vårdnadshavare i sitt föräldraskap. ABC - Alla barn i centrum, är ett program som riktar sig till föräldrar med barn mellan 3 - 12 år.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna. ABC består av fyra gruppträffar med varsitt tema:

Träff ett – visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff två – vara med

Varför gör barn som de gör? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.


Träff tre – visa vägen

Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap och vara en förebild för mitt barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?

Träff 4 – välja strider
Hur kan vi minska tjat och skäll i familjen? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Hur kan jag fortsätta att använda ABC hemma i vardagen?

Välkommen till ABC – här får du dela erfarenheter med andra föräldrar. Du får också konkreta tips för att underlätta vardagen hemma och stärka barn- och föräldrarelationen.

Låter det intressant?
Lämna en intresseanmälan via länken nedan så hör vi av oss när vi kan erbjuda en plats på kursen. Har du/ni skyddad identitet eller andra frågor, kontakta oss via telefon för mer information på telefonnummer: 070-2610514.

 

Lämna en intresseanmälan: Stödgrupp vuxna- intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraskap i Sverige- En samtalsgrupp för dig som är utrikesfödd och har barn i åldern 0-18år

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Det här är en serie av träffar för dig som vill veta mer om hur det är att vara förälder i Sverige, som vill möta andra och utbyta erfarenheter.

Föräldraskap i Sverige är för föräldrar som är utrikesfödda med barn i åldern 0–18 år som vill veta mer om det svenska samhället och föräldraskap. Vid 5 tillfällen får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman:

Träff 1 – Familj i nytt land.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Träff 4 – Föräldrars rättigheter/skyldigheter

Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Låter det intressant?
Alla träffar är gratis och vi bjuder på fika vid tillfället.
Lämna en intresseanmälan via länken nedan så hör vi av oss när vi kan erbjuda en plats på kursen. Har du/ni skyddad identitet eller andra frågor, kontakta oss via telefon för mer information på telefonnummer: 070-2610514.

 

Lämna en intresseanmälan: Stödgrupp vuxna- intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.