Lyssna på sidan Lyssna

Hjälpmedel

rullstol

Hjälpmedel är produkter som en person kan behöva använda för att klara av sin vardag så självständigt som möjligt.

Det kan röra sig om hjälpmedel för att sköta sin hygien, förflytta sig, lindra smärta, komma ihåg saker eller förebygga trycksår.

Till exempel:

  • Duschstol
  • Rullstol
  • Rollator
  • TENS-stimulator
  • Minnestavla
  • Tryckavlastande madrass

En förskrivare utreder dina behov

För att få låna ett hjälpmedel krävs att en bedömning av dina behov först görs av en så kallad förskrivare, som har behörighet att förskriva hjälpmedel. I de flesta fall är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut som du ska vända dig till.

Även andra yrkeskategorier, som till exempel en distriktssjuksköterska, kan vara förskrivare av vissa hjälpmedel.

Förskrivaren bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett hjälpmedel som är lämpligt för just dig.

Vid bedömningen utgår förskrivaren från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.

Enklare hjälpmedel måste du köpa själv

Vissa enklare produkter, som inte kräver individuell utprovning av en förskrivare, räknas som konsumentprodukter (egenansvar). Dessa produkter får du själv köpa i den öppna handeln, till exempel på ett apotek.