Lyssna på sidan Lyssna

Hjälpmedel

rullstol

Hjälpmedel är medicintekniska produkter som en person kan behöva använda för att klara av sin vardag så självständigt som möjligt.

Det kan röra sig om hjälpmedel för att sköta sin hygien, förflytta sig, lindra smärta, komma ihåg saker eller förebygga trycksår.

Till exempel:

 • Duschstol
 • Rullstol
 • Rollator
 • TENS-stimulator
 • Minnestavla
 • Tryckavlastande madrass

En förskrivare utreder dina behov

För att få låna ett hjälpmedel krävs att en bedömning av dina behov först görs av en så kallad förskrivare, som har behörighet att förskriva hjälpmedel. I de flesta fall är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut som du ska vända dig till.

Även andra yrkeskategorier, som till exempel en distriktssjuksköterska, kan vara förskrivare av vissa hjälpmedel.

Förskrivaren bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett hjälpmedel som är lämpligt för just dig. Vid bedömningen utgår förskrivaren från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.

Enklare hjälpmedel måste du köpa själv

Vissa enklare produkter, som inte kräver individuell utprovning av en förskrivare, räknas som konsumentprodukter (egenansvar). Dessa produkter får du själv köpa i den öppna handeln, till exempel på ett apotek.

Mer information om hjälpmedel

Det vanligaste är att en arbetsterapeut, fysioterapeut eller i vissa fall en distriktssköterska bedömer, provar ut och skriver ut ett hjälpmedel. Denna person blir din så kallade förskrivare.

Om du bor i ett eget boende och inte är inskriven i hemsjukvården så är det primärvården som ansvarar för rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel. Du vänder dig därför i första hand till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård eller andra insatser i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård.

Bor du vid något av kommunens särskilda boenden ska du vända dig till patientansvarig sjuksköterska, som i sin tur kontaktar den arbetsterapeut eller fysioterapeut som är knutna till respektive boende

Hjälpmedel är ett lån

Hjälpmedel är ett lån och du får använda det så länge du har behov av det. När du inte har behov av det längre ska det lämnas tillbaka väl rengjort.

Se Återlämning av hjälpmedel

Hur många hjälpmedel får jag låna?

Det finns ingen övre gräns för hur många olika hjälpmedel du får låna. Har du behov av flera hjälpmedel, som är funktionellt lika, så begränsas antalet.

Får jag låna ut mitt hjälpmedel till någon annan?

Nej. Hjälpmedlet förskrivs till dig personligen. Under den tid du lånar hjälpmedlet har du ansvar för det. När du inte längre har behov av det är du skyldig att lämna tillbaka det.

Hjälpmedelsförsäkring

Det är bra om du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollerar om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du råkar ut för en olycka med ditt lånade hjälpmedel. Vissa försäkringsbolag har en särskild hjälpmedelsförsäkring.

Trasiga hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder och behöver reparation så kontaktar du Hjälpmedel Västernorrland; Kundtjänst 060 - 14 96 00.

Alternativt tar du kontakt med din förskrivare som hjälper dig vidare.

Om produkten inte går att återställa i bra skick kan den bytas ut.

Vad händer om jag förlorat mitt hjälpmedel?

Om du förlorat eller blivit bestulen på ditt hjälpmedel ska du kontakta din förskrivare. Du och din förskrivare kommer tillsammans överens om hur ditt hjälpmedelsbehov ska lösas.

Om ditt hjälpmedel blivit stulet ska du även göra en polisanmälan.

Byta bostadsort till annat län

Om du ska flytta från Västernorrland ska du alltid, i god tid för flytten, kontakta din förskrivare för att komma överens om vilka hjälpmedel som du får ta med dig vid flytten.

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel är ett lån och ska återlämnas till kommunen.

 • Transportscentralen, Sollefteå sjukhus (Via huvudentrén sedan 1 våning ner)
 • Ärebo, Långsele (Entrén mot personalparkeringen )
 • Nipudden, Ramsele (Lilla-entrén, till vänster om hälsocentralens huvudentré)
 • Gunillagården, Junsele (Vid huvudentrén)
 • Lissgården, Näsåker (Ingång till vänster om huvudentrén)

Är ditt hjälpmedel stort och tungt kan du kontakta din förskrivare eller din eventuella hemtjänstgrupp. De gör en bedömning om hämtning i hemmet kan vara aktuellt.

Avgifter

Från och med 2024 har länets sju kommuner kommit överens om gemensamma avgifter för hjälpmedel. Avgiften kan variera och antingen vara en månadsavgift om det t.ex. är en rollator eller rullstol. Eller med en engångsavgift om det t.ex är en toalettförhöjning, duschstol m.m.

Hyran är densamma oavsett hur många hjälpmedel du får utprovade. Avgifterna justeras årligen mot prisbasbeloppet och omfattas inte av maxtaxan.

De nya avgifterna kommer att träda i kraft från och med januari 2024, och den första fakturan kommer att skickas ut i februari.

Avgifter 2024

Månadsavgift för Hjälpmedel med ID-Märkning:

 • Kostnad: 76 kr/månad, oavsett om du har ett eller fler hjälpmedel med denna märkning.
 • Du betalar denna avgift varje månad så länge du innehar hjälpmedlet/hjälpmedlen (gäller ex rollator, rullstol m.m)

Engångsavgift för Hjälpmedel utan ID-Märkning:

 • Kostnad: 119 kr per hjälpmedel.
 • Detta är en engångsavgift som betalas/hjälpmedel (ex duschstol, toalettförhöjning m.m)