Lyssna på sidan Lyssna

Dagverksamhet - För personer med demenssjukdom

Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom. För att få tillgång till verksamheten behövs ett biståndsbeslut om dagverksamhet. Ansökan görs hos en biståndshandläggare.

Syftet med dagverksamheten är att man ska ha möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, samt att underlätta för de närstående genom stöd och avlastning.

Målsättning med verksamheten är bland annat att öka livskvalitén och ge den enskilde en meningsfull dag.

Dagverksamheter​

Inom Sollefteå kommun finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom på följande platser:

  • Träffen i Långsele
  • Bikupan i Junsele

Aktiviteter efter önskemål​

Det är gästernas intressen och önskemål som styr innehållet i dagverksamheterna. Ofta handlar det om musik och sång, spel, högläsning med mera.

Dagverksamheten Långsele, Hamrevägen 10

Mobilnr: 070 - 191 91 53, 070 - 212 20 42

Enhetschef mobilnr: 070 - 346 18 58

Demenssköterska mobilnr: 073 - 275 36 56