Lyssna på sidan Lyssna

Elda trädgårdsavfall

Tidigare i veckan spreds nyheten om att ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft 1 januari 2024 skulle påverka möjligheten att leda trädgårdsavfall. Samt att kommunerna skulle kontrollera förbud och besluta om undantag eller dispenser.

Tolkningen och rapporteringen av direktivet på nationell och kommunal nivå har skapat förvirring. Vissa kommuner har tolkat att direktivet inte gäller för eldning av trädgårdsavfall, medan andra kommuner har infört generella dispenser eller totalförbud.

Samtidigt har regeringen meddelat att den nya förordningen inte nämnvärt ska påverka eldning av trädgårdsavfall, och att nödvändiga förändringar kommer att göras i den svenska implementationen.

I Sollefteå kommun har de kommunala avfallsföreskrifterna inte förändrats. Du kan elda torrt trädgårdsavfall såsom kvistar och grenar som inte går att kompostera. Eldning får bara ske om det inte orsakar störningar för omgivningen, så det är därmed inte lämpligt att elda trädgårdsavfall som orsakar stora mängder rök.

Valborgsmässoeldar

Ska du anordna en offentlig valborgsmässobrasa eller en valborgsfirande på allmänplats ska du som vanligt söka polistillstånd för arrangemanget. Med tanke på den korta tidsperspektivet behöver du inte söka dispens från kommunen i år.

Läs mer här.