Lyssna på sidan Lyssna

Ändrade hämtningsdagar för hushållssopor

Från och med den 1 mars kommer det att gå nya sopbilar i Sollefteå kommun och i samband med det så kommer det att bli förändring i hämtningsdagar för vissa kunder.

Ändringen av hämtningsdagar beror på att vi kommer att köra med nya sopbilar och det kommer att bli andra hämtningrutter för att det ska gå så snabbt och effektivt som möjligt. Vill du veta vilken dag du har nästa hämtning? Gå in på sidan för sophämtning och sök på din adress.

Har du ställt ut ditt kärl men inte fått det tömt på din gamla hämtningsdag? Låt det stå kvar så kommer det bli tömt under den kommande veckan. Missar du att ställa ut kärlet vid den nya hämtningsdagen så kommer chauffören att hämta kärlet och låta det stå kvar vid vägen så du vet att det har tömts.

Om din hämtningsdag har blivit flyttad framåt så att det blir ett längre hämtningsintervall än två veckor så kommer du att kunna ställa ut en extra säck för tömning utan extra kostnad. Ställ ut säcken bredvid sopkärlet så kommer chauffören att gå ut och hämta den på tömningsdagen.