Lyssna på sidan Lyssna

Byt ut äldre avstängningsventiler

Det finns en lömsk avsängningsventil i anslutning till vissa vattenmätare som heter LK 580 "champagnekorken"

Det händer att avstängningsventilens rattar släpper från sina fästen med svåra vattenskador som följd. Om ratten lossnar finns även risk att skadas av såväl ratten som det trycksatta vattnet.

I samband med byte av vattenmätare har vi därför förbjudit vår personal att röra dessa ventiler. Fastighetsägare som har sådana ventiler uppmanas att byta ut dessa med hjälp av en behörig fackman. Kontakta kommunen vid bytet för avstängning av vattentillförseln.

En vattenmätare mäter kontinuerligt den mängd kallvatten som passerar mätaren via den inkommande vattenledningen. Mätaren är kommunens egendom, men du som fastighetsägare ansvarar för att vårda mätaren och se till att den inte skadas av exempelvis frost.

Dessutom finns det gamla rattventiler/rattkranar som också bör bytas ut för din egen skull för händer det en olycka så är de oftast undantagna i försäkringen och det faller inte ut någon ersättning. Det kan lätt bli läckage vid muttern under kranen som kan orsaka översvämning.