Lyssna på sidan Lyssna

Försäkringsbolag tidigare läsår

Försäkringsbolag inom barn och skola

Försäkringsbolag tidigare läsår

År

Försäkringsbolag/försäkringsnr

Tidsperiod

1995

Folksam


1996

Skandia  N000437-5465


1997

Skandia  N000437-5365


1998

Skandia  N000437-5465


1999

Skandia  N000437-5465


2000

if skadeförsäkring


2001

if skadeförsäkring


2002

If skadeförsäkring


Vt 2003

Trygghansa  946255

030101-030801

Försäkringsbolag tidigare läsår

Läsår

Försäkringsbolag/försäkringsnr

Tidsperiod

2003/04

Trygg hansa  946225

030801-040801

2004/05

Trygg hansa 946225

040801-050801

2005/06

Trygg hansa 946225

050801-060801

2006/07

Folksam  K47628

060801-070731

2007/08

Folksam  K47628

070801-080731

2008/09

Folksam  K47628

080801-090731

2009/10

Folksam K47628

090801-100731

2010/11

Folksam K47628

100801-110731

2011/12

Folksam  K47628

110801-120731

2012/13

Folksam  K47628

120801-130731

2013/14

Folksam  K47628

130801-140731

2014/15

Folksam  K47628

140801-150731

2015/16


2016/17

Folksam  K47628


Folksam K47628

150801-160731


160801-170731