Lyssna på sidan Lyssna

Över 23 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad i Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har beviljats över 23 miljoner kronor av Post- och Telestyrelsen för fyra viktiga bredbandsprojekt. Tack vare det hårda arbete och engagemang från Sollefteå Stadsnät kan vi nu fortsätta möjliggöra bredbandsutbyggnad i områdena Backsjön - Resele, Forsmo - Ön, Graninge och Junsele - Ramsele.

Detta är en betydande framsteg för att förbättra bredbandstäckningen i kommunen.

- Vi är oerhört glada över att ha fått detta stöd, vilket är avgörande för att vi ska kunna fortsätta bygga ut tillgången till bredband i vår kommun", säger Mikael Näsström, chef för Sollefteå Stadsnät.

Ett välutbyggt bredbandsnät är en avgörande faktor för att utveckla Sollefteå till en attraktiv och framgångsrik kommun. Genom tillgång till bredband skapas möjligheter att ta del av digitala tjänster och service, samt att arbeta och studera var som helst. Dessutom ger det företag möjlighet att växa. Trots detta är det en kostsam satsning som kräver externa medel för att kunna bli verklighet i områden där det är långt mellan fastigheter.

Med dessa fyra projekt tas ytterligare ett steg i utvecklingen av Sollefteå kommun.