Lyssna på sidan Lyssna

Stora investeringar i vägnätet i Ramsele

Sensommaren 2021 tog Sollefteå kommun över ansvaret för vägnätet i Ramsele och redan i år görs det stora investeringar på att rusta upp vägar och broar i Ramsele.

Redan under 2021 investerades 800 000 kr och under 2022 kommer 5,8 miljoner kronor att investeras i Ramsele. Bland annat ska bron som går via Kyrkvägen över Faxälven renoveras. Även Hagavägen och Bergvägen ska rustas upp.