Lyssna på sidan Lyssna

Lågflygning över Sollefteå kommun

Från 23 maj till slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg geofysiska flygmätningar i områden som ligger inom Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är att kartlägga berggrunden.

För mer information besök www.sgu.se  Länk till annan webbplats.