Lyssna på sidan Lyssna

Hög takt i bredbandsutbyggnaden i Sollefteå kommun

Nästan 90% av alla hushåll i Sollefteå kommun har tillgång till fast bredband via fiber, det visar Post- och Telestyrelsen (PTS) årliga kartläggning av bredbandsstatistiken.

Med tillgång till bredband menas i PTS definition att en fastighet redan är ansluten till fiber. Enligt PTS finns fastigheten i den absoluta närheten av ett bredbandsnät om en anslutning kan beställas för högst 40 000 kr.

PTS siffror visar att bredbandsutbyggnaden i Sollefteå kommun har håller en hög takt. År 2021 var det 72% som hade tillgång till 100 mbit/s jämfört med bara 42% år 2015. Samtidigt visar siffror att över 90% av befolkningen i Sollefteå kommun bor i absolut närhet till 100 mbit/s och därmed har eller kan få tillgång till snabbt bredband.

Snabb utveckling på landsbygden

Utvecklingstakten är högst på landsbygden. År 2021 hade över 55% av de boende i glesbygdsområden tillgång till 100 mbit/s jämfört med knappt 10% år 2015. Totalt är nu ca 70% av hushållen i glesbygd i absolut närhet av ett bredbandsnät och kan därför anslutas när fastighetsägaren så önskar.

- Vi har jobbat hårt med att få till en så god täckning som möjligt i hela kommunen. Att få upp bredbandstäckningen på landsbygden har varit en prioritet och vi har jobbat hårt med att hitta extern finansiering men också för att få upp intresset. Ett arbete som gett resultat, säger Mikael Näsström Tillväxtchef i Sollefteå kommun

I regeringens bredbandsstrategi är målet att 98% av samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

- Det finns fortfarande stora möjligheter att ansluta sig till fibernätet för de som bor i områden som redan är utbyggda, men för att nå bredbandsmålet att ansluta 98% krävs regeländringar och externa medel, avslutar Mikael Näsström.