Lyssna på sidan Lyssna

Snabbladdare i Junsele och Graninge

Sollefteå kommun har lyckas i landsbygds- och klimatneutraliseringsarbetet i samverkan med medlemsorganisationen BioFuel Region – för ett ofossilt norra Sverige att genom lokala dialoger i Junsele och i Ramsele samt i Graninge lyckats peka ut och möjliggöra lämpliga platser att etablera snabbladdare med minst 150 kW laddningseffekt i Sollefteå kommun.

I Junsele tätort är Skellefteå kraft AB beviljad stöd och i Graninge är Vattenfall Elanläggningar AB beviljad stöd att bygga snabbladdare. Sollefteå kommun och projektet SiSL Mellersta kommer att arbeta vidare för att hitta en lösning för Ramsele i nästa omgång.

Byggstart förväntas ske augusti september 2022 i Junsele tätort enligt Skellefteå kraft och Sollefteå kan räkna med att alla bemannade mackar kommer att ha laddstationer innan 2025 då elbilarna förväntas ta en avgörande plats på personbilsmarknaden.