Lyssna på sidan Lyssna

Egen reservkraft tryggade vattenförsörjningen

Dricksvattenförsörjningen är en av de mest centrala funktionerna i samhället och ett livsmedel vi inte klarar oss utan. Sollefteå kommun försörjer ca 15 000 kunder med vatten och avlopp.

Under den senaste snöstormen var det enbart ett fåtal kunder som blev utan vatten trots stora elavbrott. Det beror på att Sollefteå kommun kommit långt i utbyggnaden av reservkraft och på de största anläggningarna finns fasta installationer.

Under snöstormen blev kommunens största vattenverk, som försörjer centrala Sollefteå strömlöst under många timmar. Men produktionen kunde fortgå som vanligt genom den reservkraft som dels finns i själva vattenverket och dels vid vattentäkten. Även de mindre vattenverken kunde snabbt startas upp med hjälp av mobila reservkrafts aggregat när elen försvann.

Till detta finns personal dygnet runt i beredskap för att allt ska fungera så tryggt som möjligt även om arbetsbelastningen blir hög.