Lyssna på sidan Lyssna

Underhåll av belysning

Sollefteå kommuns entreprenör för drift och underhåll av gatubelysningen har en hög arbetsbelastning nu.

Under hösten har många fel beroende på nedfallna träd, trafikskador samt avgrävda kablar orsakat en större mängd fel än normalt och medför att tiderna för felavhjälpning blir längre än normalt.

Arbetet fortsätter med att få anläggningarna i drift, men större bortfall/områden prioriteras före enstaka lampor/armaturer.

Fel som anmälts till Sollefteå kommun kommer att åtgärdas efter hand.