Lyssna på sidan Lyssna

PTS beviljar 5,5 miljoner i stöd till bredband i Graninge!

Nu är finansieringen av bredbandsprojektet runt Ledingesjön och Jämtnäset i Graninge klar. Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat 5,5 miljoner kronor i stöd till projektet. Totalt är projektet kostnadsberäknat till cirka 7 miljoner kronor.

I och med beskedet från PTS kan Sollefteå Stadsnät nu trycka på startknappen för projektet att förse fastighetsägarna i byarna runt Ledingesjön och i Jämtnäset i Graninge med bredband via fiber.

- Vi kommer att påbörja projekteringen så fort som möjligt och räknar med att kunna göra detaljplanering av arbetet med fiberutbygganden till våren, säger Mikael Näsström, chef för Sollefteå Stadsnät.

Mycket är dock redan förberett, bland annat kontraktsskrivning med intresserade berörda fastighetsägare.

- Vi har haft stor hjälp av de tre områdesansvariga i byarna (Anton Ångman, Kalle Flodin och Stefan Ohlsson) som varit en förmedlande länk mellan byborna och Sollefteå Stadsnät, det är mycket tack vare deras engagemang som det här projektet nu kan förverkligas, säger Mikael Näsström.

Sollefteå kommuns kommunalråd, Johan Andersson (C) gläds över beskedet från PTS.

- Det är mycket glädjande att PTS godkänt vår ansökan från Sollefteå Stadsnät. Tack vare det kan vi fortsätta arbetet att förse även landsbygden med bredband via fiber och bidra till fortsatt utveckling av hela Sollefteå kommun, säger Johan Andersson i en kommentar.