Lyssna på sidan Lyssna

Vad händer med hotellplanerna i Junsele?

Tillväxtverket har meddelat att de avslår ansökan om 35 miljoner kronor till hotellet i Junsele. Huvudanledningen är att det saknas en detaljplan, vilket hindrar myndigheten från att bedöma om hotellet faktiskt kan byggas eller inte.

Detta innebär att myndigheten saknar tillräckligt underlag för att kunna fatta ett beslut. Tillväxtverket har erbjudit entreprenörerna möjligheten att ansöka på nytt när detaljplanen är klar.

Robert Bronett, en av entreprenörerna bakom projektet, kommenterar:

- Det har spridits en mängd rykten om anledningen till Tillväxtverkets avslag. Att kommunen saknar en detaljplan försvårar för närvarande möjligheterna att investera i Junsele. Nu har arbetet med detaljplanen kommit igång och jag hoppas att kommunen kan bibehålla tempot i arbetet.

- Jag vill försäkra junseleborna om att det finns ett stort intresse för detta projekt. Det beror delvis på Höga Kustens utveckling de senaste åren men också på Marriotts engagemang.

- Efter Tillväxtverkets avslag har vi varit i kontakt med flera potentiella investerare som är intresserade av att delta i projektet, samtidigt som dörren är öppen för att söka medel igen från Tillväxtverket när detaljplanen är på plats.

- Jag förstår att många är nyfikna men det är också viktigt att veta att detta är en historiskt stor investering som ska ske i Junsele. Det är viktigt att ha förmågan att sitta lugnt i båten och inte drabbas av panik. Med det stora stödet och dialogen med Tillväxtverket så känner jag ingen oro över att hotellplanerna ska bli verklighet, bara en detaljplan finns på plats.

Axel Steinbach, Nordenchef för hotellkedjan Marriott, säger:

- Marriott har stor tillit till Junsele och detta projekt. Som världens största hotellkedja med över 8000 hotell runt om i världen har vi omfattande erfarenhet. Självklart granskar vi noggrant alla projekt och deras lönsamhet baserat på vår samlade erfarenhet. Vi är övertygade om att detta projekt är ekonomiskt hållbart, annars hade vi aldrig gått med på att vara en del av det. Utöver vår erfarenhet kommer vi också att bidra till projektet genom att investera vår kunskap, tid och ekonomiska resurser.

För kommunens del fortsätter arbetet med detaljplanen.

- För att utveckla en kommun är det viktigt att ha tålamod och dra rätt lärdomar. Lärdomen från Tillväxtverkets beslut är inte att slänga allt överbord utan att det är avgörande att snabbt få fram en detaljplan. Det är tydligt att detaljplanen kommer att ha en enorm betydelse för Junseles fortsatta utveckling, säger Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.

För närvarande påverkas inte den kommunala borgen. Enligt beslut från kommunfullmäktige är de medel som kommunen borgar för hos Danske Bank låsta på ett bankkonto i Sverige och får endast användas när kommunen har gett sitt medgivande.

Om detaljplanen visar att det är omöjligt att bygga ett hotell eller om hotellet inte kan byggas av någon annan anledning faller också kommunens borgen. Enligt kommunfullmäktiges beslut kan de medel som kommunen borgar bara användas när mer än hälften av den största investerarens, Bravestandards 175 miljoner kronor, har använts och endast efter att kommunen har gett sitt godkännande.

- Det har spekulerats i att kommunen ska tillhandahålla ytterligare medel eller borgen, detta är helt felaktigt och taget ur luften. Samtidigt bör vi komma ihåg att detta är den största enskilda investeringen inom besöksnäringen i vår region på väldigt länge. Vi har entreprenörer som har fått ihop en omfattande finansiering till en investering i Junsele. Det är klokt att sänka tonläget och visa lite tålamod, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.