Lyssna på sidan Lyssna

Västernorrlands regemente I21 återinvigdes

Den 16 januari 2022 återinvigdes Västernorrlands regemente I21 i Sollefteå.

Den 30 juni 2001 avvecklades formellt regementet I 21 och det var många som trodde att det var slutet för Sollefteå som regementsstad. Men 7506 dagar senare återinvigdes regementet och örlogsflaggan flaggades igen i Hågestaområdet.

Datumet för återinvigningen valdes med omsorg, för den 16 januari 1646 skapades ett regemente i Västernorrland för första gången.

Ceremoni leddes av bland annat H.K.H. Prins Carl Philip, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB general Micael Bydén.

Samtliga lyfte fram I 21 betydelse för försvaret av Sverige som ett fritt och demokratiskt land i en orolig tid.

Västernorrlands regemente (I 21) kommer att omfatta cirka 150 personer. Ungefär 100 värnpliktiga per år kommer inledningsvis att utbildas i Sollefteå och Östersund för att succesivt öka upp mot cirka 250. Regementet omfattar även utbildningsdetachementet Jämtlands fältjägarkår i Östersund.