Lyssna på sidan Lyssna

Mera Mångfald - Jämställd Jämt

Mera Mångfald –Jämställd Jämt - i Sollefteå kommun är ett kompetensutvecklingsverktyg som är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).

Verktyget har tagits fram med hjälp av externa konsulter tillsamamns med kommunens politiker, chefer och medarbetare.

Tanken är att verktyget ska leda till en ökad kunskap om mångfald och jämställdhet. En handbok har tagits fram som ska vara ett stöd för kommunens medarbetare i arbetet med att öka attraktionskraften och tillväxten i kommunen.