Lyssna på sidan Lyssna

Bolag och förbund

Sollefteå kommun äger eller är delägare i flera företag stiftelser och förbund. Mer information hittar du på deras webbsidor.

Solatum Hus & Hem AB

Solatum Hus&Hem AB är Sollefteå kommuns eget bostadsbolag och ägs helt av kommunen.

Solatums affärsidé är erbjuda ett tryggt boende med tillhörande lokaler och kollektiva anordningar. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalité och kundnära service.

Solatum är ett allmännyttigt bostadsföretag som enligt affärsmässiga grunder, ska främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Sollefteå Näringsliv AB

Bolaget, som ägs av Sollefteå kommun, är vilande. Tidigare hade bolaget ansvar för kommunens näringslivsfrågor. De frågorna sköts nu av kommunens näringslivsavdelning.

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen

Ett förbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand kommuner. Räddningstjänstförbundets uppgift är att öka effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en ledning.

Förbundet har ansvar för kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Sollefteå kommun är en av 13 kommuner som är medlem i Akademi Norr.

Akademi Norr har som uppgift att underlätta för medborgares högskoleutbildning. De ska också utveckla och driva andra högre utbildningar. Akademi Norr ska också stödja lokala Lärcenter och komplettera andra frivilliga utbildningar.

Samordningsförbundet Finsam

Sollefteå kommun ingår tillsammans med Landstinget Västernorrland, Länsarbetsnämnden i Västernorrland och Försäkringskassan i samordningsförbundet Finsam.

Förbundet driver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Förbundet riktar sig till person som behöver en samordnad rehabiliteringsinsats för att förbättra sin förmåga att utföra sitt jobb.

Kostnämnden

Kostnämnden är Sollefteå kommuns och Landstinget västernorrlands gemensamma nämnd för samarbetet med måltidsverksamhet.

Nämnden tar hand om produktionen av mat i KökEtt som finns på Sollefteå sjukhus. Där ifrån levereras maten till Sollefteå sjukhus och äldreboenden på följande orter:

  • Sollefteå stad
  • Långsele
  • Helgum
  • Boteå

Landstinget västernorrland är värdkommun och nämnden ingår i deras organisation.


Energidalen i Sollefteå AB

Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs till 100 % av Sollefteå kommun. Bolaget bildades 1990 och skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi. Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning i kommunen. Läs mer på energidalens webbplats www.energidalen.nu Länk till annan webbplats.

Höga kusten Airport

Sollefteå kommun äger 50% av Höga Kusten Airport. De övriga 50% ägs av Kramfors kommun.

Bolaget har som uppgift att driva och utveckla flygplatsverksamhet på Höga kusten airport. Bolaget ska också underlätta för flygtrafiken och se till att människors och näringslivets behov av flygresor är tillfredsställda.

Sollefteåforsen

Sollefteåforsen AB ägs till 100% av Sollefteå kommun sedan 1/7 2016. Bolaget äger och driver Sollefteåforsens kraftverk för att alstra och sälja elektrisk kraft.

Mer information om Sollefteåforsen och information om flöden och vattenstånd hittar du på sollefteåforsen hemsida