Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige om Sollefteå sjukhus

Under sammanträdet 22 april fattade kommunfullmäktige beslut om följande uttalande samt synpunkter att skicka till Region Västernorrland. Detta med anledning av den utredning som Region Västernorrland beställt av Sollefteå sjukhus.

Uttalande från KF

Nu har vi tagit del av den utredning som Region Västernorrland beställt angående sjukhusstrukturen i Västernorrland, med fokus på Sollefteå sjukhus.

För oss i Sollefteå kommun är det en skrämmande negativ utveckling som beskrivs i det förordade alternativet från konsultföretaget Ernst & Young. Sammanfattningsvis föreslår man att Sollefteå sjukhus i princip ska reduceras till en vårdcentral med möjlighet till övernattning.

Konsultrapporten är en byråkratisk produkt som teoretiskt räknar hem intjänade miljoner om man överför vårdplatser och verksamhet till Sundsvall och Örnsköldsvik. Rapporten beaktar inte hur den absolut viktigaste resursen, personalen ska kunna flyttas. Teori är en sak, men utfall av tidigare beslut har visat att vårdens personal inte väljer att flytta vid strukturförändringar.

Hjärtvård, strokevård, intensivvård och 24 medicinska vårdplatser föreslås försvinna helt och i stället skulle sjukhuset omvandlas till en verksamhet för våra mest sjuka äldre med
12 geriatriska platser.

Den ljusglimt som ändå finns är att primärvården föreslås utvecklas, något som vi också kämpat för länge. Tyvärr föreslås utvecklingen ske på bekostnad av vården av akuta hjärt -och strokepatienter vid Sollefteå sjukhus.

En annan aspekt som vi vill lyfta upp är den pågående utvecklingen av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå där vi inom några år kan ha 800 värnpliktiga på plats vid regementet. Region Västernorrland har en skyldighet att tillmötesgå Försvarsmaktens behov när Försvaret växer i ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge.

Vidare pågår en process i Hamre, Långsele där det bland annat finns långtgående planer på att bygga upp en fabrik för grönt flygbränsle. Denna kommer, tillsammans med andra potentiella etableringar, att skapa flera hundra arbetstillfällen.

Invånarna i Sollefteå har de senaste 8 åren betalat ett högt pris för sjukvårdens avveckling. Närheten till akut kirurgi, akut ortopedi och förlossning har försvunnit i tidigare strukturförändringar och nu är smärtgränsen är nådd.

Mot bakgrund av den utveckling som nu sker i kommunen, med privata och offentliga etableringar kommer ett akutsjukhus att vara absolut nödvändigt. Vi som bor i Sollefteå kommun med omnejd har med andra ord ett fortsatt behov av adekvat och tillgänglig vård.

Konsultrapporten är enbart ett underlag för beslut angående sjukhusstrukturen. Det är regionens politiker som avgör hur sjukvården ska utvecklas. Vi kräver därför, oavsett partifärg, att ni ska se till samtliga länsinvånares behov vid kommande beslut i den här frågan.